Ekonomiska stötdämpare

Stötdämpare används i bilens fjädringssystem och har som uppgift att öka bilfärdens komfort och samt att minska skador på bilen som kan uppkomma vid ojämna och guppiga vägar. Stötdämparna används således inte för att dämpa stötarna som bilen kan få utstå vid dålig väg, det är fjädrarnas uppdrag, utan hindrar snarare fjädrarna från att slå i botten, samt svänga kraftigt, vid kraftiga ojämnheter. Åker du på en dålig väg utan stötdämpare i fjädrarna kommer bilen att fortsätta att åka upp och ner flera gånger även när du passerat gupp och hål. Det går att köra utan stötdämpare, men för att bilen inte ska ta skada krävs riktigt styva fjädrar, vilket för bilfärden till oacceptabelt obekväm.

Stötdämpare består oftast av en cylinder som är fylld med olja. I denna cylinder sitter en stång som är rörlig i höjdled. I änden på denna stång sitter en tätning som pressar samman oljan när den åker in, och släpper på oljetrycken när den åker ut. Genom att oljan absorberar rörelseenergin, som uppstår när ett gupp gör att hela stötdämparen pressas samman, och omvandlar den till värmeenergi blir inte fjäderns svängning dämpad och bilen färdas mjukare över vägen.

Stötdämpare kan vara uppbyggda på flera olika sätt för att passa de köregenskaper som efterfrågas. Det krävs till exempel krävs det ofta styvare stötdämpare i lastfordon för att kompensera för den tunga lasten. För racingbilar och dylikt är det bättre med lite mjukare stötdämpare för att bättre kompensera för svaj som uppkommer när bilen svänger, kör över gupp och liknande.

Stötdämpare sitter oftast vid varje hjul på bilen och när dessa ska bytas gör det alltid parvis vid varje hjulaxel. Detta gör man för att bilen ska ha samma dämpande egenskaper på båda hjulen på en axel och inte utsättas för påfrestningar som kan uppkomma vid skev belastning.

Om bilens stötdämpare är dåliga kan det medföra att däcken slits ojämnt och att bilen enklare får sladd. Ytterligare tecken på att stötdämparna är dåliga är att bilens fjädrar ofta går i botten och att bilen blir mer svårstyrd. Ett enkelt test av stötdämparna kan göras genom att du kör sakta och sedan bromsar kraftigt ett par gånger. Om bilen svajar upp och ner är stötdämparna dåliga. Eftersom stötdämparna har en viktig funktion för att bilen ska ha bra fäste på vägen och är därmed viktiga för säkerheten. Så även om du inte märker något av ovanstående symptom på dåliga stötdämpare kan det ändå vara lämpligt att kontrollera dem efter 2000 mil.

13 Sep 2004